ثبت نام و احراز هویت

شما جهت ثبت نام در سایت، ابتدا باید توسط «سامانه هدا سازمان ثبت احوال» احراز هویت شوید. پس از احراز هویت شما در سامانه هدا، می توانید ثبت نام خود را در این سایت به اتمام برسانید و از امکانات آن استفاده نمایید.